Home2024-07-04T08:07:49+02:00

BE-CERT, PROBETON & OCAB-OCBS worden

BE-CERT, PROBETON & OCAB-OCBS worden

PROCERTUS

PROCERTUS

De nieuwe maatstaf voor certificatie in België in de sector van beton en constructiestaal.

Samen Sterker

De vzw’s BE-CERT, PROBETON en OCAB-OCBS hebben beslist hun krachten te bundelen en samen de vzw PROCERTUS te vormen.
Op die manier wordt onze kennis en expertise in de beton- en bouwstaalindustrie samengebracht in één enkel onafhankelijk referentiepunt. Samen willen we ons inzetten voor kwaliteit, zodat we met vertrouwen een sterkere en duurzame toekomst kunnen bouwen.

PROCERTUS zal onpartijdig functioneren op basis van professionalisme en expertise.

Certificatie & Inspectie

50 jaar ervaring met certificatie in de beton- en bouwstaalindustrie.

Metrologie

Heeft u een laboratorium?
De dienst metrologie van PROCERTUS controleert en kalibreert uw meetuitrusting.

Reeds gecertificeerd bij BE-CERT, PROBETON of OCAB-OCBS?

PROCERTUS is ontstaan uit de integratie van BE-CERT, PROBETON en OCAB-OCBS. We engageren ons om de continuïteit van onze activiteiten tijdens de overgangsperiode te handhaven. De extranetten krijgen een nieuwe look en blijven volledig toegankelijk.

Materialen

Cement
Granulaten
Hulpstoffen
Toevoegsels type II
Kalk

Beton & Mortel

Stortklaar beton
Geprefabriceerd beton
(stuctuur/infra/kleine elementen)
Mortel

Staal

Staal voor gewapend en voorgespannen beton
Constructiestaal, lichtmasten, verticale verkeersborden
Staal- en aluminiumconstructies

Onze FAQ beantwoorden al uw vragen.

Waar kan ik de verschillende documenten vinden die van toepassing zijn in het kader van mijn certificatie?2024-03-29T14:28:38+01:00

Het extranet van BE-CERT wordt omgevormd naar het PROCERTUS-extranet voor de materialen en zal bereikbaar zijn via het adres https://extranet-materials.procertus.be. Het extranet krijgt een nieuwe look maar het gebruik verandert op zich niet. Uw bestaand account zal verder gebruikt kunnen worden.

Het extranet van PROBETON wordt omgevormd naar het PROCERTUS extranet van de prefabsector en zal bereikbaar zijn via het adres https://extranet-prefab.procertus.be. Het extranet krijgt een nieuwe look maar het gebruik verandert op zich niet. Uw bestaand account zal verder gebruikt kunnen worden. U zult waarschijnlijk gemerkt hebben dat sinds enkele maanden zowel de BENOR- als de CE-certificaten downloadbaar zijn vanuit het extranet.

Nieuw is dat de documenten die voorheen beschikbaar waren op de website van PROBETON, voortaan op het extranet van de prefabsector van PROCERTUS ter beschikking gesteld zullen worden.

Blijven mijn contactpersonen identiek?2024-07-04T16:05:53+02:00

Uw dossierbeheerder blijft dezelfde. U kan met al uw vragen nog steeds terecht bij deze persoon. Ook de rest van het PROCERTUS-team is beschikbaar voor het verstrekken van bijkomende informatie.

De medewerkers van PROCERTUS kan u op volgende manier bereiken:

 • Per mail mits in de bestaande mailadressen ‘be-cert.be’, ‘probeton.be’ of ‘ocab-ocbs.com’ te vervangen door ‘procertus.be’;
 • Per mail mits ‘voornaam.naam@probeton.be’ te vervangen door ‘v.naam@procertus.be’ (waar v de eerste letter van de voornaam is);
 • Telefonisch op het vaste telefoonnummer of op het gekende mobiele telefoonnummer.
Ik heb een lopende aanvraag. Moet ik een nieuw aanvraag indienen bij PROCERTUS?2024-07-04T16:05:36+02:00

Alle aanvragen die reeds in behandeling werden genomen door een van de drie instellingen worden vanaf 1 april 2024 verder behandeld door PROCERTUS. U hoeft niets te doen.

Blijft mijn certificaat van BE-CERT/PROBETON/OCAB-OCBS geldig?2024-03-29T14:28:46+01:00

Vanaf 1 april 2024 worden nieuwe certificaten uitgereikt door PROCERTUS.

Voor de transparantie op de markt zal PROCERTUS in de loop van april 2024 aan de huidige certificaathouders nieuwe certificaten uitreiken, met ongewijzigd toepassingsgebied. Tot dan blijft uw huidige certificaat geldig. PROCERTUS zal u op de hoogte brengen wanneer uw nieuw certificaat beschikbaar is. Op dat moment vervalt uw huidig certificaat dat nog door BE-CERT is uitgegeven.

Gaat het reeds geplande inspectiebezoek of audit door?2024-07-04T16:05:06+02:00

Alle reeds geplande opdrachten blijven geldig bij PROCERTUS. U hoeft niets te doen.

Mag ik de voorraad zakken, waarop het BENOR-nummer van het certificaat uitgereikt door BE CERT vermeld wordt, blijven gebruiken?2024-07-05T10:05:45+02:00

MISSCHIEN

Indien vanaf 31.08.2024 niet kan voldaan worden aan de gewijzigde nummering op de zakken, dient een gemotiveerde afwijking aangevraagd te worden. Deze gemotiveerde afwijking dient minstens volgende elementen te vermelden: de betrokken producten, inschatting van de termijn tot uitputting van de bestaande voorraad van de zakken, foto van het label op de betreffende zakken.

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de verpakking?2024-07-05T10:06:46+02:00

JA

Bij het aanbrengen van het BENOR-merk dient in of nabij het rechter eindveld van het BENOR-logo het identificatienummer van de productie-eenheid vermeld te worden. Bij de overgang van BE‑CERT naar PROCERTUS werd aan alle productie-eenheden een nieuw identificatienummer (bestaand uit 4 cijfers) toegekend. Uiterlijk op 31.08.2024 dient bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de verpakking dit nieuwe nummer vermeld te worden.

Moet onder het BENOR-logo op de leveringsbon de certificatie-instelling PROCERTUS vermeld worden?2024-07-05T10:06:59+02:00

NEEN

Het is niet noodzakelijk om de certificatie-instelling PROCERTUS te vermelden onder het BENOR-logo. Indien ervoor gekozen wordt onder het BENOR-logo de certificatie-instelling te vermelden, dan dient PROCERTUS vermeld te worden en mag BE-CERT niet meer vermeld worden.

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de leveringsbon?2024-07-05T10:07:14+02:00

JA

Bij het aanbrengen van het BENOR-merk dient in of nabij het rechter eindveld van het BENOR-logo het identificatienummer van de productie-eenheid vermeld te worden. Bij de overgang van BE‑CERT naar PROCERTUS werd aan alle productie-eenheden een nieuw identificatienummer (bestaand uit 4 cijfers) toegekend. Uiterlijk op 31.08.2024 dient bij het aanbrengen van het BENOR-merk op leveringsbons dit nieuwe nummer vermeld te worden.

Mag ik de voorraad zakken, waarop het nummer van het certificaat uitgereikt door BE-CERT vermeld wordt, blijven gebruiken?2024-07-05T10:07:28+02:00

JA

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

 • Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, kan uw verpakking verder gebruikt worden, mits u ervoor zorgt dat dit referentienummer op de prestatieverklaring (DoP) blijft staan. (Dit is in vele gevallen het nummer van het certificaat eerder uitgereikt door BE-CERT).
 • Het identificatienummer van BE-CERT als aangemelde instantie (0965) werd door PROCERTUS overgenomen en dient dus niet gewijzigd te worden.
Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering in de begeleidende documenten?2024-07-05T10:07:55+02:00

NEEN

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

 • Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, kan u uw documenten verder gebruiken. U moet er wel voor zorgen dat hetzelfde nummer vermeld wordt bij het aanbrengen van de CE‑markering (documenten en verpakkingen). Kiest u toch een nieuw nummer (bijvoorbeeld het nieuwe certificaatnummer), dan moet u er wel voor zorgen dat dit nieuwe nummer steeds vermeld wordt bij het aanbrengen van de CE‑markering (prestatieverklaring (DoP) en verpakkingen).
 • Het identificatienummer van BE-CERT als aangemelde instantie (0965) werd door PROCERTUS overgenomen en dient dus niet gewijzigd te worden.
Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering op de verpakking?2024-07-05T10:08:09+02:00

NEEN

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

 • Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, kan uw verpakking verder gebruikt worden, mits u ervoor zorgt dat dit referentienummer op de prestatieverklaring (DoP) blijft staan. (Dit is in vele gevallen het nummer van het certificaat eerder uitgereikt door BE-CERT).
 • Het identificatienummer van BE-CERT als aangemelde instantie (0965) werd door PROCERTUS overgenomen en dient dus niet gewijzigd te worden.
Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) aanpassen?2024-07-05T10:08:36+02:00

NEEN

Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, mag het bestaande nummer behouden worden. Geef wel op het document aan dat het een nieuwe versie van de prestatieverklaring (DoP) betreft.

U mag een nieuw nummer kiezen (bijvoorbeeld het nieuwe certificaatnummer), maar dan moet u er wel voor zorgen dat dit nieuwe nummer steeds vermeld wordt bij het aanbrengen van de CE‑markering (documenten en verpakkingen, zie ook volgende vragen).

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS de prestatieverklaring (DoP) aanpassen?2024-07-05T10:08:48+02:00

JA

De prestatieverklaring (DoP) moet de naam en het identificatienummer van de aangemelde instantie vermelden. Het identificatienummer (0965) werd niet gewijzigd, maar op de prestatieverklaring (DoP) moet voortaan de nieuwe naam van de aangemelde instantie (PROCERTUS) vermeld worden.

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS de prestatieverklaring (DoP) aanpassen?2024-07-05T10:09:43+02:00

JA         

De prestatieverklaring (DoP) moet de naam en het identificatienummer van de aangemelde instantie vermelden. Het identificatienummer (0965) werd niet gewijzigd, maar op de prestatieverklaring (DoP) moet voortaan de nieuwe naam van de aangemelde instantie (PROCERTUS) vermeld worden.

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) aanpassen?2024-07-05T10:10:39+02:00

NEEN

Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, mag het bestaande nummer behouden worden. Geef wel op het document aan dat het een nieuwe versie van de prestatieverklaring (DoP) betreft.

U mag een nieuw nummer kiezen (bijvoorbeeld het nieuwe certificaatnummer), maar dan moet u er wel voor zorgen dat dit nieuwe nummer steeds vermeld wordt bij het aanbrengen van de CE‑markering (documenten en verpakkingen, zie ook volgende vragen).

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering op de verpakking?2024-07-05T10:10:22+02:00

NEEN

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

 • Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, kan uw verpakking verder gebruikt worden, mits u ervoor zorgt dat dit referentienummer op de prestatieverklaring (DoP) blijft staan. (Dit is in vele gevallen het nummer van het certificaat eerder uitgereikt door BE-CERT).
 • Het identificatienummer van BE-CERT als aangemelde instantie (0965) werd door PROCERTUS overgenomen en dient dus niet gewijzigd te worden.
Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering in de begeleidende documenten?2024-07-05T10:11:03+02:00

NEEN

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

 • Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, kan u uw documenten verder gebruiken. U moet er wel voor zorgen dat hetzelfde nummer vermeld wordt bij het aanbrengen van de CE‑markering (documenten en verpakkingen). Kiest u toch een nieuw nummer (bijvoorbeeld het nieuwe certificaatnummer), dan moet u er wel voor zorgen dat dit nieuwe nummer steeds vermeld wordt bij het aanbrengen van de CE‑markering (prestatieverklaring (DoP) en verpakkingen).
 • Het identificatienummer van BE-CERT als aangemelde instantie (0965) werd door PROCERTUS overgenomen en dient dus niet gewijzigd te worden.
Mag ik de voorraad zakken, waarop het nummer van het certificaat uitgereikt door BE-CERT vermeld wordt, blijven gebruiken?2024-07-05T10:11:20+02:00

JA

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

 • Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, kan uw verpakking verder gebruikt worden, mits u ervoor zorgt dat dit referentienummer op de prestatieverklaring (DoP) blijft staan. (Dit is in vele gevallen het nummer van het certificaat eerder uitgereikt door BE-CERT).
 • Het identificatienummer van BE-CERT als aangemelde instantie (0965) werd door PROCERTUS overgenomen en dient dus niet gewijzigd te worden.
Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de leveringsbon?2024-07-05T10:11:47+02:00

JA

Bij het aanbrengen van het BENOR-merk dient in of nabij het rechter eindveld van het BENOR-logo het identificatienummer van de productie-eenheid vermeld te worden. Bij de overgang van BE‑CERT naar PROCERTUS werd aan alle productie-eenheden een nieuw identificatienummer (bestaand uit 4 cijfers) toegekend. Uiterlijk op 31.08.2024 dient bij het aanbrengen van het BENOR-merk op leveringsbons dit nieuwe nummer vermeld te worden.

Moet bij het BENOR-logo op de leveringsbon ook het logo van de certificatie-instelling PROCERTUS vermeld worden?2024-07-05T10:12:07+02:00

NEEN

Het is niet noodzakelijk om het logo van de certificatie-instelling PROCERTUS te vermelden bij het BENOR-logo. Indien ervoor gekozen wordt bij het BENOR-logo het logo van de certificatie-instelling te vermelden, dan dient het PROCERTUS-logo vermeld te worden en mag het BE‑CERT-logo niet meer vermeld worden.

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de verpakking?2024-07-05T10:12:23+02:00

JA

Bij het aanbrengen van het BENOR-merk dient in of nabij het rechter eindveld van het BENOR-logo het identificatienummer van de productie-eenheid vermeld te worden. Bij de overgang van BE‑CERT naar PROCERTUS werd aan alle productie-eenheden een nieuw identificatienummer (bestaand uit 4 cijfers) toegekend. Uiterlijk op 31.08.2024 dient bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de verpakking dit nieuwe nummer vermeld te worden.

Het is niet meer verplicht om het logo van de certificatie-instelling PROCERTUS te vermelden bij het BENOR-logo. Indien ervoor gekozen wordt bij het BENOR-logo het logo van de certificatie-instelling te vermelden, dan dient het PROCERTUS-logo vermeld te worden en mag het BE‑CERT-logo niet meer vermeld worden.

Mag ik de voorraad zakken, waarop het BENOR-nummer van het certificaat uitgereikt door BE CERT vermeld wordt, blijven gebruiken?2024-07-05T10:12:40+02:00

MISSCHIEN

Indien vanaf 31.08.2024 niet kan voldaan worden aan de gewijzigde nummering op de zakken, dient een gemotiveerde afwijking aangevraagd te worden. Deze gemotiveerde afwijking dient minstens volgende elementen te vermelden: de betrokken producten, inschatting van de termijn tot uitputting van de bestaande voorraad van de zakken, foto van het label op de betreffende zakken.

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS de prestatieverklaring (DoP) aanpassen?2024-07-05T10:48:22+02:00

JA

De prestatieverklaring (DoP) moet de naam en het identificatienummer van de aangemelde instantie vermelden. Het identificatienummer (0965) werd niet gewijzigd, maar op de prestatieverklaring (DoP) moet voortaan de nieuwe naam van de aangemelde instantie (PROCERTUS) vermeld worden.

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) aanpassen?2024-07-05T10:48:41+02:00

NEEN

Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, mag het bestaande nummer behouden worden. Geef wel op het document aan dat het een nieuwe versie van de prestatieverklaring (DoP) betreft.

U mag een nieuw nummer kiezen (bijvoorbeeld het nieuwe certificaatnummer), maar dan moet u er wel voor zorgen dat dit nieuwe nummer steeds vermeld wordt bij het aanbrengen van de CE‑markering (documenten en verpakkingen, zie ook volgende vragen).

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering op de verpakking?2024-07-05T10:49:03+02:00

NEEN

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

 • Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, kan uw verpakking verder gebruikt worden, mits u ervoor zorgt dat dit referentienummer op de prestatieverklaring (DoP) blijft staan. (Dit is in vele gevallen het nummer van het certificaat eerder uitgereikt door BE-CERT).
 • Het identificatienummer van BE-CERT als aangemelde instantie (0965) werd door PROCERTUS overgenomen en dient dus niet gewijzigd te worden.
Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering in de begeleidende documenten?2024-07-05T10:49:23+02:00

NEEN

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

 • Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, kan u uw documenten verder gebruiken. U moet er wel voor zorgen dat hetzelfde nummer vermeld wordt bij het aanbrengen van de CE‑markering (documenten en verpakkingen). Kiest u toch een nieuw nummer (bijvoorbeeld het nieuwe certificaatnummer), dan moet u er wel voor zorgen dat dit nieuwe nummer steeds vermeld wordt bij het aanbrengen van de CE‑markering (prestatieverklaring (DoP) en verpakkingen).
 • Het identificatienummer van BE-CERT als aangemelde instantie (0965) werd door PROCERTUS overgenomen en dient dus niet gewijzigd te worden.
Mag ik de voorraad etiketten, waarop het nummer van het certificaat uitgereikt door BE-CERT wordt vermeld, blijven gebruiken?2024-07-05T10:49:39+02:00

JA

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

 • Gezien het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) vrij mag gekozen worden, kan u uw etiketten verder gebruiken, mits u ervoor zorgt dat dit referentienummer op de prestatieverklaring (DoP) blijft staan. (Dit is in vele gevallen het nummer van het certificaat eerder uitgereikt door BE-CERT).
 • Het identificatienummer van BE-CERT als aangemelde instantie (0965) werd door PROCERTUS overgenomen en dient dus niet gewijzigd te worden.
Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de leveringsbon?2024-07-05T10:49:56+02:00

JA

Bij het aanbrengen van het BENOR-merk dient in of nabij het rechter eindveld van het BENOR-logo het identificatienummer van de productie-eenheid en de code van de hulpstof vermeld te worden. Bij de overgang van BE‑CERT naar PROCERTUS werd aan alle productie-eenheden een nieuw identificatienummer (bestaand uit 4 cijfers) toegekend. Uiterlijk op 31.08.2024 dient bij het aanbrengen van het BENOR-merk op leveringsbons dit nieuwe nummer (gevolgd door de code van de hulpstof) vermeld te worden.

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de verpakking?2024-07-05T10:50:12+02:00

JA

Bij het aanbrengen van het BENOR-merk dient in of nabij het rechter eindveld van het BENOR-logo het identificatienummer van de productie-eenheid en de code van de hulpstof vermeld te worden. Bij de overgang van BE‑CERT naar PROCERTUS werd aan alle productie-eenheden een nieuw identificatienummer (bestaand uit 4 cijfers) toegekend. Uiterlijk op 31.08.2024 dient bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de verpakking dit nieuwe identificatienummer (gevolgd door de code van de hulpstof) vermeld te worden.

Mag ik de voorraad etiketten, waarop het BENOR-nummer van het certificaat uitgereikt door BE CERT wordt vermeld, blijven gebruiken?2024-07-05T10:50:27+02:00

MISSCHIEN

Indien vanaf 31.08.2024 niet kan voldaan worden aan de gewijzigde nummering op de etiketten, dient een gemotiveerde afwijking te worden aangevraagd. Deze gemotiveerde afwijking dient minstens volgende elementen te vermelden: de betrokken producten, inschatting van de termijn tot uitputting van de bestaande voorraad van de etiketten, foto van de betreffende etiketten.

Moet ik ingevolge de overgang van BE-CERT naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de leveringsbon?2024-07-05T10:50:54+02:00

JA

Bij het aanbrengen van het BENOR-merk dient in of nabij het rechter eindveld van het BENOR-logo het identificatienummer van de productie-eenheid vermeld te worden. Bij de overgang van BE‑CERT naar PROCERTUS werd aan alle productie-eenheden een nieuw identificatienummer (bestaand uit 4 cijfers) toegekend. Uiterlijk op 31.08.2024 dient bij het aanbrengen van het BENOR-merk op leveringsbons dit nieuwe nummer vermeld te worden.

Moet op de leveringsbon onder het BENOR-logo de certificatie-instelling PROCERTUS vermeld worden?2024-07-05T10:51:11+02:00

NEEN

Het is niet noodzakelijk om de certificatie-instelling PROCERTUS te vermelden onder het BENOR-logo. Indien ervoor gekozen wordt onder het BENOR-logo de certificatie-instelling te vermelden, dan dient vanaf ten laatste 31.08.2024 PROCERTUS vermeld te worden en mag BE‑CERT niet meer vermeld worden.

Moet ik ingevolge de overgang van PROBETON naar PROCERTUS de prestatieverklaring (DoP) aanpassen?2024-07-05T10:52:02+02:00

JA

De prestatieverklaring (DoP) moet de naam en het identificatienummer van de aangemelde instantie vermelden. Elke prestatieverklaring (DoP) dient voortaan te verwijzen naar de naam en het identificatienummer (0965) van PROCERTUS.

Moet ik ingevolge de overgang van PROBETON naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering op de verpakking?2024-07-05T10:52:20+02:00

JA

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

Het identificatienummer van PROCERTUS als aangemelde instantie (0965) moet in elk geval gebruikt worden. Dit is een wettelijke verplichting, PROCERTUS is dan ook niet bevoegd om hiervoor afwijkingen toe te staan. Wij wijzen er in dit kader op dat het markttoezicht maatregelen kan opleggen indien het identificatienummer van de aangemelde instantie vermeld bij de CE‑markering niet overeenkomt met dat van PROCERTUS.

Moet ik ingevolge de overgang van PROBETON naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering in de begeleidende documenten?2024-07-05T10:53:12+02:00

JA

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

Het identificatienummer van PROCERTUS als aangemelde instantie (0965) moet in elk geval gebruikt worden. Dit is een wettelijke verplichting, PROCERTUS is dan ook niet bevoegd om hiervoor afwijkingen toe te staan. Wij wijzen er in dit kader op dat het markttoezicht maatregelen kan opleggen indien het identificatienummer van de aangemelde instantie vermeld bij de CE‑markering niet overeenkomt met dat van PROCERTUS.

Moet ik ingevolge de overgang van PROBETON naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering op de etiketten?2024-07-05T10:53:41+02:00

JA

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

Het identificatienummer van PROCERTUS als aangemelde instantie (0965) moet in elk geval gebruikt worden. Dit is een wettelijke verplichting, PROCERTUS is dan ook niet bevoegd om hiervoor afwijkingen toe te staan. Wij wijzen er in dit kader op dat het markttoezicht maatregelen kan opleggen indien het identificatienummer van de aangemelde instantie vermeld bij de CE‑markering niet overeenkomt met dat van PROCERTUS.

Moet ik ingevolge de overgang van PROBETON naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering op de producten?2024-07-05T10:54:12+02:00

JA

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

Het identificatienummer van PROCERTUS als aangemelde instantie (0965) moet in elk geval gebruikt worden. Dit is een wettelijke verplichting, PROCERTUS is dan ook niet bevoegd om hiervoor afwijkingen toe te staan. Wij wijzen er in dit kader op dat het markttoezicht maatregelen kan opleggen indien het identificatienummer van de aangemelde instantie vermeld bij de CE‑markering niet overeenkomt met dat van PROCERTUS.

Mag ik de voorraad etiketten, waarop het identificatienummer van PROBETON vermeld wordt, blijven gebruiken?2024-07-05T10:54:30+02:00

NEEN

Het identificatienummer van PROCERTUS als aangemelde instantie (0965) moet vermeld worden op de etiketten. Dit is een wettelijke verplichting, PROCERTUS is dan ook niet bevoegd om hiervoor afwijkingen toe te staan. Wij wijzen er in dit kader op dat het markttoezicht maatregelen kan opleggen indien het identificatienummer van de aangemelde instantie vermeld bij de CE‑markering niet overeenkomt met dat van PROCERTUS.

Moet ik ingevolge de overgang van PROBETON naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de leveringsbon?2024-07-05T10:55:06+02:00

MISSCHIEN

Indien het identificatienummer van de productie-eenheid vermeld wordt in of in de onmiddellijke omgeving van het rechter ‘oortje’ van het BENOR-logo, dan moet dit identificatienummer uiterlijk op 31.08.2024 bestaan uit 4 cijfers (door vooraan een ‘0’ toe te voegen).

Moet ik ingevolge de overgang van PROBETON naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de etiketten?2024-07-05T10:55:24+02:00

MISSCHIEN

Indien het identificatienummer van de productie-eenheid vermeld wordt in of in de onmiddellijke omgeving van het rechter ‘oortje’ van het BENOR-logo, dan moet dit identificatienummer uiterlijk op 31.08.2024 bestaan uit 4 cijfers (door vooraan een ‘0’ toe te voegen).

Moet ik ingevolge de overgang van PROBETON naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de verpakking?2024-07-05T10:55:41+02:00

MISSCHIEN

Indien het identificatienummer van de productie-eenheid vermeld wordt in of in de onmiddellijke omgeving van het rechter ‘oortje’ van het BENOR-logo, dan moet dit identificatienummer uiterlijk op 31.08.2024 bestaan uit 4 cijfers (door vooraan een ‘0’ toe te voegen).

Moet ik ingevolge de overgang van PROBETON naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de producten?2024-07-05T10:55:59+02:00

MISSCHIEN

Indien het identificatienummer van de productie-eenheid vermeld wordt in of in de onmiddellijke omgeving van het rechter ‘oortje’ van het BENOR-logo, dan moet dit identificatienummer uiterlijk op 31.08.2024 bestaan uit 4 cijfers (door vooraan een ‘0’ toe te voegen).

Mag ik de voorraad producten op stock, waarop het identificatienummer van de productie-eenheid nog bestaat uit 3 cijfers, blijven leveren zonder aanpassing?2024-07-05T10:56:26+02:00

MISSCHIEN

Indien vanaf 01.01.2025 nog producten op stock voorradig zijn waarop het identificatienummer van de productie-eenheid nog bestaat uit 3 cijfers, dient een gemotiveerde afwijking aangevraagd te worden voor verdere levering zonder aanpassing. Deze gemotiveerde afwijking dient minstens volgende elementen te vermelden: de betrokken producten en een inschatting van de termijn tot uitputting van de bestaande voorraad.

Moet ik ingevolge de overgang van OCBS naar PROCERTUS de prestatieverklaring (DoP) aanpassen?2024-07-05T10:56:59+02:00

JA

De prestatieverklaring (DoP) moet de naam en het identificatienummer van de aangemelde instantie vermelden. Elke prestatieverklaring (DoP) dient voortaan te verwijzen naar de naam en het identificatienummer (0965) van PROCERTUS.

Moet ik ingevolge de overgang van OCBS naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering op de verpakking?2024-07-05T10:57:17+02:00

JA

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

Het identificatienummer van PROCERTUS als aangemelde instantie (0965) moet in elk geval gebruikt worden. Dit is een wettelijke verplichting, PROCERTUS is dan ook niet bevoegd om hiervoor afwijkingen toe te staan. Wij wijzen er in dit kader op dat het markttoezicht maatregelen kan opleggen indien het identificatienummer van de aangemelde instantie vermeld bij de CE‑markering niet overeenkomt met dat van PROCERTUS.

Moet ik ingevolge de overgang van OCBS naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering in de begeleidende documenten?2024-07-05T10:57:32+02:00

JA

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

Het identificatienummer van PROCERTUS als aangemelde instantie (0965) moet in elk geval gebruikt worden. Dit is een wettelijke verplichting, PROCERTUS is dan ook niet bevoegd om hiervoor afwijkingen toe te staan. Wij wijzen er in dit kader op dat het markttoezicht maatregelen kan opleggen indien het identificatienummer van de aangemelde instantie vermeld bij de CE‑markering niet overeenkomt met dat van PROCERTUS.

Moet ik ingevolge de overgang van OCBS naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering op de etiketten?2024-07-05T10:57:50+02:00

JA

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

Het identificatienummer van PROCERTUS als aangemelde instantie (0965) moet in elk geval gebruikt worden. Dit is een wettelijke verplichting, PROCERTUS is dan ook niet bevoegd om hiervoor afwijkingen toe te staan. Wij wijzen er in dit kader op dat het markttoezicht maatregelen kan opleggen indien het identificatienummer van de aangemelde instantie vermeld bij de CE‑markering niet overeenkomt met dat van PROCERTUS.

Moet ik ingevolge de overgang van OCBS naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van de CE-markering op de producten?2024-07-05T10:58:27+02:00

JA

De CE-markering wordt gevolgd door onder andere het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP) en het identificatienummer van de aangemelde instantie (0965).

Het identificatienummer van PROCERTUS als aangemelde instantie (0965) moet in elk geval gebruikt worden. Dit is een wettelijke verplichting, PROCERTUS is dan ook niet bevoegd om hiervoor afwijkingen toe te staan. Wij wijzen er in dit kader op dat het markttoezicht maatregelen kan opleggen indien het identificatienummer van de aangemelde instantie vermeld bij de CE‑markering niet overeenkomt met dat van PROCERTUS.

Mag ik de voorraad etiketten, waarop het identificatienummer van OCBS vermeld wordt, blijven gebruiken?2024-07-05T10:58:42+02:00

NEEN

Het identificatienummer van PROCERTUS als aangemelde instantie (0965) moet vermeld worden op de etiketten. Dit is een wettelijke verplichting, PROCERTUS is dan ook niet bevoegd om hiervoor afwijkingen toe te staan. Wij wijzen er in dit kader op dat het markttoezicht maatregelen kan opleggen indien het identificatienummer van de aangemelde instantie vermeld bij de CE‑markering niet overeenkomt met dat van PROCERTUS.

Moet ik ingevolge de overgang van OCBS naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de leveringsbon?2024-07-05T10:59:12+02:00

NEEN

De verwijzing naar de norm onder het BENOR-logo en het unieke identificatienummer van de productie-eenheid voor een specifiek product in het rechter ‘oortje’ van het BENOR-logo blijven ongewijzigd. Dit identificatienummer vormt een onderdeel van het certificaatnummer.

Moet ik ingevolge de overgang van OCBS naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de etiketten?2024-07-05T10:59:27+02:00

NEEN

De verwijzing naar de norm onder het BENOR-logo en het unieke identificatienummer van de productie-eenheid voor een specifiek product in het rechter ‘oortje’ van het BENOR-logo blijven ongewijzigd. Dit identificatienummer vormt een onderdeel van het certificaatnummer.

Moet ik ingevolge de overgang van OCBS naar PROCERTUS iets wijzigen bij het aanbrengen van het BENOR-merk op de verpakking?2024-07-05T10:59:45+02:00

NEEN

De verwijzing naar de norm onder het BENOR-logo en het unieke identificatienummer van de productie-eenheid voor een specifiek product in het rechter ‘oortje’ van het BENOR-logo blijven ongewijzigd. Dit identificatienummer vormt een onderdeel van het certificaatnummer.

Ons team van deskundigen staat tot uw beschikking.

Go to Top