Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over onze nieuwe structuur/organisatie?

FAQ2024-03-29T14:31:18+01:00

Onze FAQ beantwoordt al uw vragen

Waar kan ik de verschillende documenten vinden die van toepassing zijn in het kader van mijn certificatie?2024-03-29T14:28:38+01:00

Het extranet van BE-CERT wordt omgevormd naar het PROCERTUS-extranet voor de materialen en zal bereikbaar zijn via het adres https://extranet-materials.procertus.be. Het extranet krijgt een nieuwe look maar het gebruik verandert op zich niet. Uw bestaand account zal verder gebruikt kunnen worden.

Het extranet van PROBETON wordt omgevormd naar het PROCERTUS extranet van de prefabsector en zal bereikbaar zijn via het adres https://extranet-prefab.procertus.be. Het extranet krijgt een nieuwe look maar het gebruik verandert op zich niet. Uw bestaand account zal verder gebruikt kunnen worden. U zult waarschijnlijk gemerkt hebben dat sinds enkele maanden zowel de BENOR- als de CE-certificaten downloadbaar zijn vanuit het extranet.

Nieuw is dat de documenten die voorheen beschikbaar waren op de website van PROBETON, voortaan op het extranet van de prefabsector van PROCERTUS ter beschikking gesteld zullen worden.

Blijven mijn contactpersonen identiek?2024-04-23T08:19:00+02:00

Uw dossierbeheerder blijft dezelfde. U kan met al uw vragen nog steeds terecht bij deze persoon. Ook de rest van het PROCERTUS-team is beschikbaar voor het verstrekken van bijkomende informatie.

De medewerkers van PROCERTUS kan u op volgende manier bereiken:

  • Per mail mits in de bestaande mailadressen ‘be-cert.be’, ‘probeton.be’ of ‘ocab-ocbs.com’ te vervangen door ‘procertus.be’;
  • Per mail mits ‘voornaam.naam@probeton.be’ te vervangen door ‘v.naam@procertus.be’ (waar v de eerste letter van de voornaam is);
  • Telefonisch op het vaste telefoonnummer of op het gekende mobiele telefoonnummer.
Ik heb een lopende aanvraag. Moet ik een nieuw aanvraag indienen bij PROCERTUS?2024-03-29T14:17:05+01:00

Alle aanvragen die reeds in behandeling werden genomen door een van de drie instellingen worden vanaf 1 april 2024 verder behandeld door PROCERTUS. U hoeft niets te doen.

Blijft mijn certificaat van BE-CERT/PROBETON/OCAB-OCBS geldig?2024-03-29T14:28:46+01:00

Vanaf 1 april 2024 worden nieuwe certificaten uitgereikt door PROCERTUS.

Voor de transparantie op de markt zal PROCERTUS in de loop van april 2024 aan de huidige certificaathouders nieuwe certificaten uitreiken, met ongewijzigd toepassingsgebied. Tot dan blijft uw huidige certificaat geldig. PROCERTUS zal u op de hoogte brengen wanneer uw nieuw certificaat beschikbaar is. Op dat moment vervalt uw huidig certificaat dat nog door BE-CERT is uitgegeven.

Gaat het reeds geplande inspectiebezoek of audit door?2024-03-29T14:19:00+01:00

Alle reeds geplande opdrachten blijven geldig bij PROCERTUS. U hoeft niets te doen.

Go to Top