De Metrologie divisie tot uw dienst

Heeft u een laboratorium?
De dienst metrologie van PROCERTUS controleert en kalibreert uw meetuitrusting.

We voeren periodieke of eenmalige technische nazichten uit om uw apparatuur te controleren en te kalibreren.

Wij bieden u een metrologische ondersteuning bij het beheer van uw uitrusting.

Dankzij de interventie van onze ervaren techniekers krijgt u, op basis van een verslag, een stand van zaken betreffende de nauwkeurigheid en de precisie van uw meetuitrusting.

Profiteer van een snelle en efficiënte interventie ter plaatste in België of in het buitenland.

Onze Scope

Volgens ons 510-CAL-certificaat

Kalibratie in situ van proefmachines in druk in een meetgebied van 0,1 kN tot 10 MN:

 • NBN X 07-001

 • ISO 7500-1 met conformiteitsverklaring beperkt tot de parameter kracht volgens:

  • NBN EN 12390-4:2019
  • NBN EN 196-1
  • NBN EN 1015-11
  • NBN EN 413-1
 • NBN EN 12390-4:2000, Bijlage B

Kalibratie in het labo van dynamometrische ringen voor plaatproeven van 0,4 kN tot 50 kN

Kalibratie in situ van weegschalen in een meetgebied van 1mg tot 160kg

Kalibratie in het labo en in situ van zeven:

 • ISO 3310-1 van 63µm tot 125 mm

 • ISO 3310-2 van 1 mm tot 125mm
 • EN 933-3 van 2,5 mm tot 50mm

Verificatie van droogovens van 0°C tot 200°C volgens FQ X 15-140 & EN 932-5

Verificatie van droogovens van 0°C tot 350°C volgens FQ X 15-140 & EN 932-5

Bent u geïnteresseerd in onze diensten?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten?

Neem contact op met een van onze experts voor informatie over certificatie, inspectie of controle van laboratorium uitrusting.